Szanowni Państwo,

Przypominamy oraz zwracamy szczególną uwagę, że zgodnie z §16 Regulaminu Transferów Definitywnych i Wypożyczeń "Potwierdzenie prawa okresowego reprezentowania barw klubowych (certyfikat) odbywa się na zasadach wskazanych w § 2. Klub wypożyczający, wraz ze zgłoszeniem zwolnienia Zawodnika, winien przedłożyć kopię ważnej umowy (kontraktu) z tym zawodnikiem, obowiązującej w sezonie rozgrywkowym, w którym nastąpiło wypożyczenie."

Wydział Rozgrywek PZPS informuje, że zapis § 16 zdanie drugie Regulaminu Transferów Definitywnych i Wypożyczeń Polskiego Związku Piłki Siatkowej winien być interpretowany w ten sposób, że obowiązek przedłożenia kopii ważnej umowy (kontraktu) lub oświadczenia o jej posiadaniu dotyczy tylko tych zawodników, którzy spełniają łącznie niżej wymienione warunki: 1) są wypożyczani z klubu, do którego przeszli na zasadzie transferu definitywnego, 2) za których - z tytułu wypożyczenia - nie należy się ekwiwalent za wyszkolenie.