Szanowni Państwo,

Przypominamy oraz zwracamy szczególną uwagę, że zgodnie z §16 Regulaminu Zmiany Barw Klubowych "Potwierdzenie prawa okresowego reprezentowania barw klubowych (certyfikat) odbywa się na zasadach wskazanych w § 2. Klub wypożyczający, wraz ze zgłoszeniem zwolnienia Zawodnika, WINIEN PRZEDŁOŻYĆ KOPIĘ WAŻNEJ UMOWY (KONTRAKTU) Z TYM ZAWODNIKIEM, obowiązującej w sezonie rozgrywkowym, w którym nastąpiło wypożyczenie."

Wydział Rozgrywek PZPS informuje, że zapis § 16 zdanie drugie Regulaminu Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej winien być interpretowany w ten sposób, że obowiązek przedłożenia kopii ważnej umowy (kontraktu) dotyczy tylko tych zawodników, którzy są wypożyczani z klubu, do którego przeszli na zasadzie transferu definitywnego.